Hỏi:
Mẫu Đăng ký học bổ sung

Ðáp:
     Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học phải làm đơn đăng ký bổ sung có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ đăng ký bổ sung.
(Download mẫu đơn tại đây).
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 247

Lượt truy cập: 368263