Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy tín chỉ

Thông báo nộp lệ phí thi lại kỳ 1_2016-2017 ĐHCQ K14, K15 (25/02/2017)
Thông báo nộp lệ phí thi lại kỳ 1_2016-2017 ĐHCQ K14, K15 những sinh viên còn nợ
 Hiện nay còn một số sinh viên ĐHCQ K14, K15 chưa nộp lệ phí thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017 ( có file kèm theo).
Phòng Kế hoạch - Tài chính đề nghị tất cả sinh viên còn nợ lệ phí thi lại vào thanh toán online trước ngày 28/02/2017.
Sau thời hạn trên phòng sẽ gửi danh sách các sinh viên đã nộp tiền lệ phí thi lại xuống phòng Đào tạo để làm lịch thi.
Trân trọng thông báo !
Ghí chú: Sinh viên đã đăng kí thi lại thì phải vào thanh toán online khoản nợ lệ phí thi lại, nếu trong tài khoản học phí còn thừa (chỉ để đăng kí học lần sau) phần mềm không tự trừ sang tiền nợ lệ phí thi lại.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 230

Lượt truy cập: 367930