Hỏi:
Đơn xin hủy học phần

Ðáp:
Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng rút bớt các học phần đã đăng ký phải làm đơn có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ huỷ.
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 259

Lượt truy cập: 368510