Hỏi:
Kế hoạch năm học 2017-2018

Ðáp:
Kế hoạch năm học 2017-2018 theo file đính kèm QĐ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

Hỏi:
Quy chế đào tạo theo tín chỉ của ĐHTN

Ðáp:
Quy định về đào tạo theo tín chỉ được ban hành theo Quyết định số 408/QĐĐHTN ngay 22/4/2013

Hỏi:
Đơn xin hủy học phần

Ðáp:
Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng rút bớt các học phần đã đăng ký phải làm đơn có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ huỷ.

Hỏi:
Mẫu Đăng ký học bổ sung

Ðáp:
     Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học phải làm đơn đăng ký bổ sung có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ đăng ký bổ sung.
(Download mẫu đơn tại đây).

Hỏi:

Cách lấy lại mật khẩu của tài khoản sinh viên?


Ðáp:

Khi sinh viên (SV) quên mật khẩu vào tài khoản SV thì phải lên Phòng Đào tạo

(phòng C1.112) để các thầy (cô) Quản lý tín chỉ cung cấp lại mật khẩu.

Lưu ý: các SV khi lên Phòng Đào tạo phải mang thẻ SV hoặc CMTND (hoặc các giấy tờ khác có ảnh).


Hỏi:

Quy định giờ vào/ra lớp học


Ðáp:

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT

Buổi

Tiết

Giờ mùa  (bắt đầu từ 15/04

Giờ mùa đông (bắt đầu từ 15/10)

Vào

Ra

Vào

Ra

Sáng

1

06h 30

07h 20

6h 45

7h 35

2

07h 30

08h 20

7h 45

8h 35

3

08h 30

09h 20

8h 45

9h 35

4

09h 30

10h 20

9h 45

10h 35

5

10h 30

11h 20

10h 45

11h 35

Chiều 

6

13h 00

13h 50

13h 00

13h 50

7

14h 00

14h 50

14h 00

14h 50

8

15h 00

15h 50

15h 00

15h 50

9

16h 00

16h 50

16h 00

16h 50

10

17h 00

17h 50

17h 00

17h 50

Tối

11

18h 30

19h 20

18h 30

19h 20

12

19h 30

20h 20

19h 30

20h 20

Giờ làm việc

07h00-11h00

13h30-17h30

07h30-11h30

13h00-17h00

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 252

Lượt truy cập: 368200