Hỏi:
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Ðáp:

Hỏi:
Mẫu đơn xin hoãn thi

Ðáp:

Hỏi:
Mẫu đơn xin chuyển ca thi

Ðáp:

Hỏi:
Quy định giờ vào/ra lớp học

Ðáp:

Hỏi:
Kế hoạch năm học 2022-2023

Ðáp:
Kế hoạch năm học 2022-2023 theo file đính kèm QĐ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023

Hỏi:
Mẫu đơn xin hủy học phần

Ðáp:
Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng rút bớt các học phần đã đăng ký phải làm đơn có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ huỷ.

Hỏi:
Mẫu đơn đăng ký học bổ sung

Ðáp:
     Khi hết hạn đăng ký học trực tuyến, những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học phải làm đơn đăng ký bổ sung có xác nhận của Cố vấn học tập (chính là giáo viên chủ nhiệm) và nộp đơn về phòng Đào tạo trong 2 tuần học đầu tiên của học kỳ chính và trong 2 ngày đầu tiên của học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ đăng ký bổ sung.
(Download mẫu đơn tại đây).

Hỏi:

Cách lấy lại mật khẩu của tài khoản sinh viên?


Ðáp:

Khi sinh viên (SV) quên mật khẩu vào tài khoản SV thì phải lên Phòng Đào tạo

(phòng C1.109) để các thầy (cô) Quản lý tín chỉ cung cấp lại mật khẩu.

Lưu ý: các SV khi lên Phòng Đào tạo phải mang thẻ SV hoặc CMTND (hoặc các giấy tờ khác có ảnh).

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 542

Lượt truy cập: 7035086