Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy tín chỉ

TB. Lịch thi bổ sung ĐHCQ K16, K17, K18 _Thi online (14/01/2022)
.
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi bổ sung cho các học phần chưa thi được ở các học kỳ 2020_2021_2_đợt 1, 2021_2022_1_đợt 1 ĐHCQ K16, K17, K18.
Sinh viên xem lịch thi tại tệp đính kèm và trong tài khoản cá nhân tại web dangkytinchi.ictu.edu.vn.
Trân trọng. /.
Ghi chú: Tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến online. Sinh viên lấy mã đăng nhập vào phòng thi Meet trong file lịch thi đính kèm.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 254

Lượt truy cập: 367722