Hỏi:

Quy định giờ vào/ra lớp học


Ðáp:

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT

Buổi

Tiết

Giờ mùa  (bắt đầu từ 15/04

Giờ mùa đông (bắt đầu từ 15/10)

Vào

Ra

Vào

Ra

Sáng

1

06h 30

07h 20

6h 45

7h 35

2

07h 30

08h 20

7h 45

8h 35

3

08h 30

09h 20

8h 45

9h 35

4

09h 30

10h 20

9h 45

10h 35

5

10h 30

11h 20

10h 45

11h 35

Chiều 

6

13h 00

13h 50

13h 00

13h 50

7

14h 00

14h 50

14h 00

14h 50

8

15h 00

15h 50

15h 00

15h 50

9

16h 00

16h 50

16h 00

16h 50

10

17h 00

17h 50

17h 00

17h 50

Tối

11

18h 30

19h 20

18h 30

19h 20

12

19h 30

20h 20

19h 30

20h 20

Giờ làm việc

07h00-11h00

13h30-17h30

07h30-11h30

13h00-17h00

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 306

Lượt truy cập: 369263